Naš koncept prehrane je usmerjen v zdravje in blaginjo konja, kar je osnova za nadaljnji razvoj konja, skladnjo z njegovo telesno zgradbo, fizičnimi dovzetnostmi in sposobnostmi.

front1-2Tri načela celovitosti:

  1. Zaokrožen proces proizvodnje, nadzora kakovosti in dostave proizvodov
    Postopke nabave sestavin, proizvodnje in dostave proizvodov ter nadzora kakovosti nenehno spremljamo in izboljšujemo na podlagi analize podatkov, pridobljenih s spremljanjem kakovosti, sistemskim nadzorom, reklamacijami in predlogi kupcev. Pri tem posvečamo posebno pozornost spremljanju zahtev trga.
  2. Homogeniziranost, funkcionalnost in uravnoteženost briketirane hrane
    Homogeniziranost hrane po načelu "vse sestavine v vsakem briketu" preprečuje vrsto težav, ki se pojavljajo pri krmljenju z ročno mešanimi nepredelanimi sestavinami ali nebriketiranimi mešanicami, ki so na voljo na trgu. Uniformiranost hrane omogoča pravilno in uravnoteženo prehrano ter izpolnjevanje vseh prehranskih potreb konj.
  3. Vseživljenjski koncept prehrane
    Naš koncept konjske prehrane temelji na zadovoljevanju prehranskih potreb konj "od rojstva do smrti", v vseh življenjskih obdobjih. Proizvodnja in ponudba popolnega asortimenta hrane za konje našim uporabnikom zagotavlja prepoznavnost, varnost in zaupanje v "Centaur vseživljenjski koncept prehrane".

Pravilna prehrana je zelo pomembna za ohranjanje zdravja in zagotavljanje blaginje konja, ki sta osnova za doseganje boljših rezultatov, tako pri reji kot v športu.

Pravilna in uravnotežena prehrana izboljšuje telesno kondicijo in sposobnosti konja, ugodno vpliva na razpoloženje in vedenje konja ter kvalitativno in kvantitativno dopolnjuje in preprečuje pomanjkanje bistvenih hranilnih in mineralnih snovi v telesu, do katerih lahko pride zaradi rasti, fizičnih naporov, bolezni in podobno.

Neselektiven pristop k prehrani, vse pomembne sestavine v vsakem briketu, popolna prebavljivost in mikrobiološka neoporečnost briketirane hrane zagotavljajo uravnoteženo preskrbo konja z vsemi hranilnimi snovmi ter zadovoljevanje vseh splošnih in specifičnih potreb, pri vseh disciplinah konjeniškega športa.