Briketiranje je splošno sprejemljiv in razširjen način priprave hrane za konje, v katerega spadajo različni postopki mehanske in toplotne obdelave. Pomembno je poudariti, da za izdelavo briketov ne uporabljamo umetnih veziv, ampak jih oblikujemo z iztiskanjem skozi luknjičaste šablone.

front3

Prednosti briketirane hrane so:

 • Zdravstvena neškodljivost in mikrobiološka čistoča
  S termično obdelavo sestavin se zmanjšuje vsebnost škodljivih mikroorganizmov in njihovih strupov v hrani, s tem pa tudi njihov škodljivi vplivi na konjev organizem, zaradi katerih lahko pride o oslabitve imunskega sistema, različno močnih alergijskih reakcij, nastanka tumorskih bolezni itd. Daleč največ toksinov pride v konjski  organizem ravno zaradi zdravstveno in higiensko oporečne hrane, žitaric in voluminozne hrane, onesnažene s plesnimi.
 • Splošna zdravstvena odpornost
  Zaradi specifične anatomske zgradbe in način uživanja hrane pri konjih, za katere je med hranjenem značilno močno vdihovanje, konji pogosto trpijo zaradi dihalnih iritacij in bolezni. Če konja hranimo s hrano, ki vsebuje veliko drobnih prašnih delcev, ki so lahko fizično, kemijsko ali mikrobiološko onesnaženi, povečujemo možnosti za pojav dihalnih težav. Z briketiranjem se močno zmanjša onesnaženost s prašnimi delci in olajša uživanje hrane.
 • Homogeniziranje hranljivih snovi in uniformiranost briketov
  Zagotovljena je enakomerna porazdelitev hranljivih snovi v vsakem briketu po načelu "VSE SESTAVINE V VSAKEM BRIKETU". Zaradi uniformiranosti konj res poje vse sestavne dele hrane, kar je pogosta težava pri ročnem mešanju hrane.
 • Dobra prebavljivost briketov
  Pri konjih, hranjenih z ročno mešano hrano, se v iztrebkih pogosto pojavljajo neprebavljeni, večinoma zrnati koščki hrane. Mehanska in termična obdelava sestavin   pri briketiranju hrane izboljšuje prehransko vrednost in prebavljivost posameznih sestavin.
 • Preprečevanje izbirčnosti pri uživanju hrane
  Težave zaradi izbirčnosti konj so zelo pogoste. Pri običajni mešani hrani konji lahko izbirajo in pojedo le nekatere sestavine hrane.
 • Natančno načrtovanje in odmerjanje prehranskega režima
  Če se prehranske potrebe vašega konja spremenijo, boste lahko enostavno in hitro prilagodili hrano tem spremembam.
 • Preprost transport in shranjevanje hrane
  Briketirana hrana zasede manj prostora, manjša sta tudi razsip in prašenje hrane.
 • Podaljšan rok uporabe in ohranjanje hranilnih vrednosti
  Zmerne temperaturne spremembe ne vplivajo na sestavo, strukturo in okus briketirane hrane.
 • Primerna za prehranjevanje starejših konj z zdravstvenimi težavami
  Z namakanjem v mlačni vodi postanejo briketi mehkejši, zato jih konji lažje žvečijo - briketirana hrana je zato primerna za prehrano konjev, ki imajo starostne težave z zobmi.