Centaur hrana za konje

centaur 2014 vrece

Centaur proizvodi razvrstavaju se prema svojem sastavu i namjeni u slijedeće kategorije:

Centaur potpuna hrana za konje

Potpuna hrana za konje – mješavina žitarica, proteinskih krmiva i dodataka hrani (vitamini, minerali, aminokiseline i dr.) pripremljena za bazičnu hranidbu konja.

Centaur dijetetski proizvodi za konje

Dijetetski proizvodi – dopuna hranidbi, specifičnog sastava, koncentracije dodataka hrani za konje (vitamini, minerali, aminokiseline, enzimi i sl.) koji ciljano djeluju na isticanje proizvodnih i razvojnih odlika, smanjivanju i otklanjanju neželjenih karakteristika koje se javljaju kod hranidbe konja.

Centaur dopuna osnovne hranidbe za konje

Hranidbene dopune – proizvodi koji služe kao dopuna glavnom obroku konja.