Peletiranje je općeprihvaćen i uvriježen način pripreme hrane za konje koji podrazumijeva različite postupke mehaničke i termičke obrade. Važno je istaknuti da se za stvaranje peleta ne koriste umjetna veziva, već se pelete oblikuju protiskivanjem kroz rupičaste matrice.

front3

Prednosti peletiranja su sljedeća:

 • Zdravstvena ispravnost i mikrobiološka čistoća
  Termičkom obradom sastojaka smanjuje se sadržaj nepoželjnih mikroorganizama i njihovih toksina u hrani, a time i njihov nepovoljan utjecaj na organizam konja koji se može manifestirati u pogledu slabljenja imunološkog sustava, alergijskih reakcija različitog intenziteta, razvoja tumorskih bolesti itd. Naime, najveći dio toksina koje konji unose u organizam dolazi od zdravstveno i higijenski neispravne hrane, žitarica i voluminozne hrane kontaminirane plijesnima.
 • Opća zdravstvena otpornost
  Zbog specifične anatomske građe i načina uzimanja hrane kod konja, pri čemu sudjeluje snažan udisaj, vrlo često dolazi do dišnih iritacija ili oboljenja. Uzimanjem hrane koja može sadržavati prašinu sa sitnim česticama različitog zagađenja – fizičkog, kemijskog ili mikrobiološkog oblika, otvaramo put mnogo učestalijim respiratornim problemima. Kod peletiranja hrane bitno se smanjuje čestična zagađenost i olakšava uzimanje hrane.
 • Homogeniziranost hranjivih sastojaka i uniformiranost pelete
  Zajamčena ujednačenost hranjivih sastojaka i tvari u svakom dijelu pojedine pelete po principu „SVI SASTOJCI U SVAKOJ PELETI". Zbog uniformiranosti niti jedna komponenta hrane ne može ostati nepojedena, što je čest problem kad se hrana miješa ručno.
 • Visoka probavljivost peleta
  Kod konja hranjenih ručno izmiješanom hranom karakteristična je pojava pojedinih, najčešće zrnatih sastojaka hrane u fecesu. Mehanička i termička obrada sastojaka kod peletirane hrane poboljšava hranidbenu vrijednost i probavljivost hranjivih sastojaka.
 • Spriječavanje selektivnosti pri uzimanju hrane
  Problem probirljivosti u ishrani konja je vrlo čest. U nepeletiranoj hrani konji imaju mogućnost selektivno odabrati i pojesti samo pojedine sastojke hrane.
 • Precizno planiranje i provođenje (doziranje) određenog režima ishrane
  Ako se hranidbene potrebe vašeg konja promjene bit ćete u mogućnosti jednostavno i brzo hranu prilagoditi njegovim hranidbenim potrebama.
 • Jednostavna manipulacija i skladištenje hrane
  Peletirana hrana zauzima manje prostora, a smanjen je rasip i prašenje hrane.
 • Produžen vijek trajanja i očuvanosti hranjivih sastojaka
  Umjerene promjene temperature nemaju utjecaj na sastav, strukturu i okus peletirane hrane.
 • Prilagodljiva za ishranu starih konja sa zdravstvenim problemima
  Namakanje u mlakoj vodi čini pelete mekšima i lakšima za žvakanje, a time i peletiranu hranu pogodnu za ishranu konja s dentalnim problemima nastalim uslijed procesa starenja.

Certifikati

ISO 9001

iso kusic

 • Od 13.09.2002 tvrtka "Kušić promet" ima sistem kvalitete proizvodnje ustrojen prema ISO 9001-2000 certifikatu.
 • Više o ISO-u možete saznati ovdje http://www.iso.org/.

HACCP

haccp kusic

 • HACCP - Hazard Analysis Critical Control Point
 • Sustav upravljanja sigurnošću prehrambenih proizvoda predstavlja sustavan pristup sprječavanju ili najvećem mogućem smanjenju rizika u prehrani.

Preuzimanje kataloga

centaur2020hr

Katalog Centaur 2020 [PDF 18.7MB]